PALAZ SERVIS

Pavel Láznička

tel.: 774 996 929

palaz.servis@gmail.com

Způsobilost – kopie potřebných osvědčení.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Požární ochrana
 

Živnostenské oprávnění předložím na požádání.