PALAZ SERVIS

Pavel Láznička

tel.: 774 996 929

palaz.servis@gmail.com

Cena za poskytované služby se vždy odvíjí z návštěvy daného provozu, pracoviště nebo objektu. Na základě této prohlídky a po konzultaci s odpovědným zástupcem zpracuji zdarma cenovou nabídku. Po té se zákazník sám rozhodne, zda k realizaci dojde či nikoliv.

Nejsem plátce DPH.

Školení Cena
zaměstnanci PO a BOZP 290,- Kč/os
vedoucí zaměst. PO a BOZP 520,- Kč/os
bezpečnostní školení řidičů 250,- Kč/os
odborná příprava PPH 340,- Kč/os
odborná příprava preventisty 420,- Kč/os