PALAZ SERVIS

Pavel Láznička

tel.: 774 996 929

palaz.servis@gmail.com

Vítejte na stránkách firmy Palaz-servis, která nabízí poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce a požární ochrany dle současné platné legislativy.

Tuto činnost provozuji od roku 1995, kdy jsem začínal jako řadový zaměstnanec v jedné společnosti s tehdy podružnou funkcí požárního a bezpečnostního technika závodu. Od té doby jsem se neustále rozvíjel a vzdělával v dané problematice, prošel několika firmami, které se touto činností rovněž zabývají, až jsem došel k zásadnímu rozhodnutí založit svou vlastní firmu.

Vždy se snažím zajistit komplexní služby v daném oboru na míru dle přání zákazníka, tak aby sám nepocítil tíhu dnešní platné legislativy v těchto oborech.

Pokud tedy hledáte někoho, kdo se postará o Vaše klidné spaní s pocitem, že máte zajištěny veškeré povinnosti vyplývající ze Zákoníku práce a zákona o požární ochraně, jsem tu právě pro Vás.

Požární ochrana
 

Dle zákona o požární ochraně zajišťuji následující povinnosti:

 • pravidelné požární prohlídky objektů a pracovišť
 • plnění úkolů technikem požární ochrany
 • vypracování a následná aktualizace požární dokumentace
 • školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců
 • odborná příprava členů preventivní požární hlídky
 • odborná příprava preventistů PO
 • kontrola požárně bezpečnostních zařízení
 • zhodnocení objektů a technologií z hlediska požární bezpečnosti
 • zajištění bezpečnostních a výstražných tabulek
 • poradenská a konzultační činnost
 • účast při kontrolách státního požárního dozoru

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Dle Zákoníku práce zajišťuji následující povinnosti:

 • vyhledávání a hodnocení rizik na pracovištích
 • plnění úkolů v prevenci rizik odborně způsobilou osobou
 • šetření, evidence a registrace pracovních úrazů
 • zpracování směrnice pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků
 • školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců
 • bezpečnostní školení řidičů dle ZP
 • zajištění značení pracovišť bezpečnostními tabulkami
 • zpracování místních provozních předpisů pro stroje a zařízení
 • provedení veřejné kontrolní prověrky
 • poradenská a konzultační činnost
 • účast při kontrolách oblastního inspektorátu práce

Hygiena práce
 

Dle Zákoníku práce zajišťuji následující povinnosti:

 • zařazení prací dle rizikových faktorů do kategorií
 • zajištění výběru dodavatele měření rizikových faktorů
 • účast při řešení otázek pracovně lékařské péče
 • vedení evidence rizikové práce
 • zpracování provozních řádů
 • poradenská a konzultační činnost
 • účast na kontrolách hygieny práce